INTIVO DRAWERS

SILK WHITE

400mm 30kg Code DHISWSCNUT500 450mm 30kg Code DHISWSCNUT50 500mm 65kg Code DHISWSCNUT500 550mm 65kg Code DHISWSCN500

400mm 30kg Code DHISWSCNUT500
450mm 30kg Code DHISWSCNUT50
500mm 65kg Code DHISWSCNUT500
550mm 65kg Code DHISWSCN500

Intivo Silk White Softclose N - Height 82.5mm

350mm 30kg Code DHISWSCIBCUT500 400mm 30kg Code DHISWSCIBCUT500 500mm 65kg Code DHISWSCIBCUT500 550mm 65kg Code DHISWSCIBC550 650mm 65kg Code DHISWSCIBC650

350mm 30kg Code DHISWSCIBCUT500
400mm 30kg Code DHISWSCIBCUT500
500mm 65kg Code DHISWSCIBCUT500
550mm 65kg Code DHISWSCIBC550
650mm 65kg Code DHISWSCIBC650

Intivo Silk White Softclose Inner Boxcap - Height 224mm


TERRA BLACK

270mm 30kg Code DHITBSCMUT500 350mm 30kg Code DHITBSCMUT500 400mm 30kg Code DHITBSCMUT500 450mm 30kg Code DHITBSCMUT500 500mm 65kg Code DHITBSCMUT500 550mm 65kg Code DHITBSCM550 650mm 65kg Code DHITBSCM650

270mm 30kg Code DHITBSCMUT500
350mm 30kg Code DHITBSCMUT500
400mm 30kg Code DHITBSCMUT500
450mm 30kg Code DHITBSCMUT500
500mm 65kg Code DHITBSCMUT500
550mm 65kg Code DHITBSCM550
650mm 65kg Code DHITBSCM650

Intivo Terra Black Softclose M - Height 98.5mm

270mm 30kg Code DHITBTOSCMUT500 350mm 30kg Code DHITBTOSCMUT500 400mm 30kg Code DHITBTOSCMUT500 450mm 30kg Code DHITBTOSCMUT500 500mm 65kg Code DHITBTOSCMUT500 550mm 65kg Code DHITBTOSCM550

270mm 30kg Code DHITBTOSCMUT500
350mm 30kg Code DHITBTOSCMUT500
400mm 30kg Code DHITBTOSCMUT500
450mm 30kg Code DHITBTOSCMUT500
500mm 65kg Code DHITBTOSCMUT500
550mm 65kg Code DHITBTOSCM550

Intivo Terra Black Tip On with Softclose M - Height 101.5mm

270mm 30kg Code DHISWSCMUT500 350mm 30kg Code DHISWSCMUT500 400mm 30kg Code DHISWSCMUT500 450mm 30kg Code DHISWSCMUT500 500mm 65kg Code DHISWSCMUT500 550mm 65kg Code DHISWSCM550 650mm 65kg Code DHISWSCM650

270mm 30kg Code DHISWSCMUT500
350mm 30kg Code DHISWSCMUT500
400mm 30kg Code DHISWSCMUT500
450mm 30kg Code DHISWSCMUT500
500mm 65kg Code DHISWSCMUT500
550mm 65kg Code DHISWSCM550
650mm 65kg Code DHISWSCM650

Intivo Silk White Softclose M - Height 98.5mm

400mm 30kg Code DHISWSCNUT500 450mm 30kg Code DHISWSCNUT500 500mm 30kg Code DHISWSCNUT500 550mm 65kg Code DHISWSCN550

400mm 30kg Code DHISWSCNUT500
450mm 30kg Code DHISWSCNUT500
500mm 30kg Code DHISWSCNUT500
550mm 65kg Code DHISWSCN550

Intivo Silk White Tip On with Softclose N - Height 85.5mm

 
350mm 30kg Code DHITBSCBCUT500 400mm 30kg Code DHITBSCBCUT500 450mm 65kg Code DHITBSCBCUT500 500mm 65kg Code DHITBSCBCUT500 550mm 65kg Code DHITBSCBC550 650mm 65kg Code DHITBSCBC650

350mm 30kg Code DHITBSCBCUT500
400mm 30kg Code DHITBSCBCUT500
450mm 65kg Code DHITBSCBCUT500
500mm 65kg Code DHITBSCBCUT500
550mm 65kg Code DHITBSCBC550
650mm 65kg Code DHITBSCBC650

Intivo Terra Black Softclose Boxcap - Height 224mm

350mm 30kg Code DHITBTOSCBCUT500 400mm 30kg Code DHITBTOSCBCUT500 450mm 65kg Code DHITBTOSCBCUT500 500mm 65kg Code DHITBTOSCBCUT500 550mm 65kg Code DHITBTOSCBC550

350mm 30kg Code DHITBTOSCBCUT500
400mm 30kg Code DHITBTOSCBCUT500
450mm 65kg Code DHITBTOSCBCUT500
500mm 65kg Code DHITBTOSCBCUT500
550mm 65kg Code DHITBTOSCBC550

Intivo Terra Black Tip On with Softclose Boxcap - Height 227mm

350mm 30kg Code DHISWSCBCUT500 450mm 65kg Code DHISWSCBCUT500 500mm 65kg Code DHISWSCBCUT500 550mm 65kg Code DHISWSCBC550 650mm 65kg Code DHISWSCBC650

350mm 30kg Code DHISWSCBCUT500
450mm 65kg Code DHISWSCBCUT500
500mm 65kg Code DHISWSCBCUT500
550mm 65kg Code DHISWSCBC550
650mm 65kg Code DHISWSCBC650

Intivo Silk White Softclose Boxcap - Height 224mm

270mm 30kg Code DHISWTOSCMUT500 350mm 30kg Code DHISWTOSCMUT500 400mm 30kg Code DHISWTOSCMUT500 450mm 30kg Code DHISWTOSCMUT500 500mm 65kg Code DHISWTOSCMUT500 550mm 65kg Code DHISWTOSCM550

270mm 30kg Code DHISWTOSCMUT500
350mm 30kg Code DHISWTOSCMUT500
400mm 30kg Code DHISWTOSCMUT500
450mm 30kg Code DHISWTOSCMUT500
500mm 65kg Code DHISWTOSCMUT500
550mm 65kg Code DHISWTOSCM550

Intivo Silk White Tip On with Softclose M - Height 101.5mm

 
270mm 30kg Code DHITBSCIMUT500 350mm 30kg Code DHITBSCIMUT500 400mm 30kg Code DHTBSCIMUT500 450mm 30kg Code DHITBSCIMUT500 500mm 65kg Code DHITBSCIMUT500 550mm 65kg Code DHITBSCIM550 650mm 65kg Code DHITBSCIM650

270mm 30kg Code DHITBSCIMUT500
350mm 30kg Code DHITBSCIMUT500
400mm 30kg Code DHTBSCIMUT500
450mm 30kg Code DHITBSCIMUT500
500mm 65kg Code DHITBSCIMUT500
550mm 65kg Code DHITBSCIM550
650mm 65kg Code DHITBSCIM650

Intivo Terra Black Softclose Inner M - Height 106mm

270mm 30kg Code DHISWSCIMUT500 350mm 30kg Code DHISWSCIMUT500 400mm 30kg Code DHISWSCIMUT500 450mm 30kg Code DHISWSCIMUT500 500mm 65kg Code DHISWSCIMUT500 550mm 65kg Code DHSWSCIM550 650mm 65kg Code DHISWSCIM650

270mm 30kg Code DHISWSCIMUT500
350mm 30kg Code DHISWSCIMUT500
400mm 30kg Code DHISWSCIMUT500
450mm 30kg Code DHISWSCIMUT500
500mm 65kg Code DHISWSCIMUT500
550mm 65kg Code DHSWSCIM550
650mm 65kg Code DHISWSCIM650

Intivo Silk White Softclose Inner M - Height 106mm

350mm 30kg Code DHSWTOSCBCUT500 400mm 30kg Code DHISWTOSCBCUT500 450mm 65kg Code DHISWTOSCBCUT500 500mm 65kg Code DHISWTOSCBCUT500 550mm 65kg Code DHISWTOSCBC550

350mm 30kg Code DHSWTOSCBCUT500
400mm 30kg Code DHISWTOSCBCUT500
450mm 65kg Code DHISWTOSCBCUT500
500mm 65kg Code DHISWTOSCBCUT500
550mm 65kg Code DHISWTOSCBC550

Intivo Silk White Tip On with Softclose Boxcap - Height 227mm

 
350mm 30kg Code DHITBSCIBCUT500 400mm 30kg Code DHITBSCIBCUT500 500mm 65kg Code DHITBSCIBCUT500 550mm 65kg Code DHITBSCIBC550 650mm 65kg Code DHITBSCIBC650

350mm 30kg Code DHITBSCIBCUT500
400mm 30kg Code DHITBSCIBCUT500
500mm 65kg Code DHITBSCIBCUT500
550mm 65kg Code DHITBSCIBC550
650mm 65kg Code DHITBSCIBC650

Intivo Terra Black Softclose Inner Boxcap - Height 224mm

LEGRABOX DRAWERS

SILK WHITE

270mm 40kg Code DHLSWSCMUT500 350mm 40kg Code DHLSWSCMUT500 400mm 40kg Code DHLSWSCMUT500 450mm 40kg Code DHLSWSCMUT500 500mm 70kg Code DHLSWSCMUT500 550mm 70kg Code DHLSWSCM550 600mm 70kg Code DHLSWSCM600

270mm 40kg Code DHLSWSCMUT500
350mm 40kg Code DHLSWSCMUT500
400mm 40kg Code DHLSWSCMUT500
450mm 40kg Code DHLSWSCMUT500
500mm 70kg Code DHLSWSCMUT500
550mm 70kg Code DHLSWSCM550
600mm 70kg Code DHLSWSCM600

Legrabox Silk White Softclose M - Height 106mm

270mm 40kg Code DHLSWSCIMUT500 350mm 40kg Code DHLSWSCIMUT500 400mm 40kg Code DHLSWSCIMUT500 450mm 40kg Code DHLSWSCIMUT500 500mm 70kg Code DHLSWSCIMUT500 550mm 70kg Code DHLSWSCIM550 600mm 70kg Code DHLSWSCIM600

270mm 40kg Code DHLSWSCIMUT500
350mm 40kg Code DHLSWSCIMUT500
400mm 40kg Code DHLSWSCIMUT500
450mm 40kg Code DHLSWSCIMUT500
500mm 70kg Code DHLSWSCIMUT500
550mm 70kg Code DHLSWSCIM550
600mm 70kg Code DHLSWSCIM600

Legrabox Silk White Softclose Inner M - Height 104mm

350mm 40kg Code DHLSWTOSCCUT500 400mm 40kg Code DHLSWTOSCCUT500 450mm 40kg Code DHLSWTOSCCUT500 500mm 70kg Code DHLSWTOSCCUT500 550mm 70kg Code DHLSWTOSCC550 600mm 70kg Code DHLSWTOSCC600

350mm 40kg Code DHLSWTOSCCUT500
400mm 40kg Code DHLSWTOSCCUT500
450mm 40kg Code DHLSWTOSCCUT500
500mm 70kg Code DHLSWTOSCCUT500
550mm 70kg Code DHLSWTOSCC550
600mm 70kg Code DHLSWTOSCC600

Legrabox Silk White Tip on with Softclose C - Height 193mm


TERRA BLACK

270mm 40kg Code DHLTBSCMUT500 350mm 40kg Code DHLTBSCMUT500 400mm 40kg Code DHLTBSCMUT500 450mm 40kg Code DHLTBSCMUT500 500mm 70kg Code DHLTBSCMUT500 550mm 70kg Code DHLTBSCM550 600mm 70kg Code DHLTBSCM600

270mm 40kg Code DHLTBSCMUT500
350mm 40kg Code DHLTBSCMUT500
400mm 40kg Code DHLTBSCMUT500
450mm 40kg Code DHLTBSCMUT500
500mm 70kg Code DHLTBSCMUT500
550mm 70kg Code DHLTBSCM550
600mm 70kg Code DHLTBSCM600

Legrabox Terra Black Softclose M - Height 106mm

270mm 40kg Code DHLTBSCIMUT500 350mm 40kg Code DHLTBSCIMUT500 400mm 40kg Code DHLTBSCIMUT500 450mm 40kg Code DHLTBSCIMUT500 500mm 70kg Code DHLTBSCIMUT500 550mm 70kg Code DHLTBSCIM550 600mm 70kg Code DHLTBSCIM600

270mm 40kg Code DHLTBSCIMUT500
350mm 40kg Code DHLTBSCIMUT500
400mm 40kg Code DHLTBSCIMUT500
450mm 40kg Code DHLTBSCIMUT500
500mm 70kg Code DHLTBSCIMUT500
550mm 70kg Code DHLTBSCIM550
600mm 70kg Code DHLTBSCIM600

Legrabox Terra Black Softclose Inner M - Height 104mm

350mm 40kg Code DHLTBTOSCCUT500 400mm 40kg Code DHLTBTOSCCUT500 450mm 40kg Code DHLTBTOSCCUT500 500mm 70kg Code DHLTBTOSCCUT500 550mm 70kg Code DHLTBTOSCC550 600mm 70kg Code DHLTBTOSCC600

350mm 40kg Code DHLTBTOSCCUT500
400mm 40kg Code DHLTBTOSCCUT500
450mm 40kg Code DHLTBTOSCCUT500
500mm 70kg Code DHLTBTOSCCUT500
550mm 70kg Code DHLTBTOSCC550
600mm 70kg Code DHLTBTOSCC600

Legrabox Terra Black Tip on with Softclose C - Height 193mm

350mm 40kg Code DHLSWSCKUT500 400mm 40kg Code DHLSWSCKUT500 450mm 40kg Code DHLSWSCKUT500 500mm 70kg Code DHLSWSCKUT500 550mm 70kg Code DHLSWSCK550

350mm 40kg Code DHLSWSCKUT500
400mm 40kg Code DHLSWSCKUT500
450mm 40kg Code DHLSWSCKUT500
500mm 70kg Code DHLSWSCKUT500
550mm 70kg Code DHLSWSCK550

Legrabox Silk White Softclose K - Height 144mm

350mm 40kg Code DHLSWSCIBCUT500 400mm 40kg Code DHLSWSCIBCUT500 450mm 40kg Code DHLSWSCIBCUT500 500mm 70kg Code DHLSWSCIBCUT500 550mm 70kg Code DHLSWSCIBC550 600mm 70kg Code DHLSWSCIBC600

350mm 40kg Code DHLSWSCIBCUT500
400mm 40kg Code DHLSWSCIBCUT500
450mm 40kg Code DHLSWSCIBCUT500
500mm 70kg Code DHLSWSCIBCUT500
550mm 70kg Code DHLSWSCIBC550
600mm 70kg Code DHLSWSCIBC600

Legrabox Silk White Softclose Inner C - Height 191mm

450mm 40kg Code DHLSWSCFUT500 500mm 70kg Code DHLSWSCFUT500 550mm 70kg Code DHLSWSCF550 600mm 70kg Code DHLSWSCF600

450mm 40kg Code DHLSWSCFUT500
500mm 70kg Code DHLSWSCFUT500
550mm 70kg Code DHLSWSCF550
600mm 70kg Code DHLSWSCF600

Legrabox Silk White Tip on with Softclose F - Height 257mm

 
350mm 40kg Code DHLTBSCKUT500 400mm 40kg Code DHLTBSCKUT500 450mm 40kg Code DHLTBSCKUT500 500mm 70kg Code DHLTBSCKUT500 550mm 70kg Code DHLTBSCK550

350mm 40kg Code DHLTBSCKUT500
400mm 40kg Code DHLTBSCKUT500
450mm 40kg Code DHLTBSCKUT500
500mm 70kg Code DHLTBSCKUT500
550mm 70kg Code DHLTBSCK550

Legrabox Terra Black Softclose K - Height 144mm

350mm 40kg Code DHLTBSCIBCUT500 400mm 40kg Code DHLTBSCIBCUT500 450mm 40kg Code DHLTBSCIBCUT500 500mm 70kg Code DHLTBSCIBCUT500 550mm 70kg Code DHLTBSCIBC550 600mm 70kg Code DHLTBSCIBC600

350mm 40kg Code DHLTBSCIBCUT500
400mm 40kg Code DHLTBSCIBCUT500
450mm 40kg Code DHLTBSCIBCUT500
500mm 70kg Code DHLTBSCIBCUT500
550mm 70kg Code DHLTBSCIBC550
600mm 70kg Code DHLTBSCIBC600

Legrabox Terra Black Softclose Inner C - Height 191mm

450mm 40kg Code DHLTBSCFUT500 500mm 70kg Code DHLTBSCFUT500 550mm 70kg Code DHLTBSCF550 600mm 70kg Code DHLTBSCF600

450mm 40kg Code DHLTBSCFUT500
500mm 70kg Code DHLTBSCFUT500
550mm 70kg Code DHLTBSCF550
600mm 70kg Code DHLTBSCF600

Legrabox Terra Black Tip on with Softclose F - Height 257mm

350mm 40kg Code DHLSWSCCUT500 400mm 40kg Code DHLSWSCCUT500 450mm 40kg Code DHLSWSCCUT500 500mm 70kg Code DHLSWSCCUT500 550mm 70kg Code DHLSWSCC550 600mm 70kg Code DHLSWSCC600

350mm 40kg Code DHLSWSCCUT500
400mm 40kg Code DHLSWSCCUT500
450mm 40kg Code DHLSWSCCUT500
500mm 70kg Code DHLSWSCCUT500
550mm 70kg Code DHLSWSCC550
600mm 70kg Code DHLSWSCC600

Legrabox Silk White Softclose C - Height 193mm

270mm 40kg Code DHLSWTOSCMUT500 350mm 40kg Code DHLSWTOSCMUT500 400mm 40kg Code DHLSWTOSCMUT500 450mm 40kg Code DHLSWTOSCMUT500 500mm 70kg Code DHLSWTOSCMUT500 550mm 70kg Code DHLSWTOSCM550 600mm 70kg Code DHLSWTOSCM600

270mm 40kg Code DHLSWTOSCMUT500
350mm 40kg Code DHLSWTOSCMUT500
400mm 40kg Code DHLSWTOSCMUT500
450mm 40kg Code DHLSWTOSCMUT500
500mm 70kg Code DHLSWTOSCMUT500
550mm 70kg Code DHLSWTOSCM550
600mm 70kg Code DHLSWTOSCM600

Legrabox Silk White Tip on with Softclose M - Height 106mm

 
350mm 40kg Code DHLTBSCCUT500 400mm 40kg Code DHLTBSCCUT500 450mm 40kg Code DHLTBSCCUT500 500mm 70kg Code DHLTBSCCUT500 550mm 70kg Code DHLTBSCC550 600mm 70kg Code DHLTBSCC600

350mm 40kg Code DHLTBSCCUT500
400mm 40kg Code DHLTBSCCUT500
450mm 40kg Code DHLTBSCCUT500
500mm 70kg Code DHLTBSCCUT500
550mm 70kg Code DHLTBSCC550
600mm 70kg Code DHLTBSCC600

Legrabox Terra Black Softclose C - Height 193mm

270mm 40kg Code DHLTBTOSCMUT500 350mm 40kg Code DHLTBTOSCMUT500 400mm 40kg Code DHLTBTOSCMUT500 450mm 40kg Code DHLTBTOSCMUT500 500mm 70kg Code DHLTBTOSCMUT500 550mm 70kg Code DHLTBTOSCM550 600mm 70kg Code DHLTBTOSCM600

270mm 40kg Code DHLTBTOSCMUT500
350mm 40kg Code DHLTBTOSCMUT500
400mm 40kg Code DHLTBTOSCMUT500
450mm 40kg Code DHLTBTOSCMUT500
500mm 70kg Code DHLTBTOSCMUT500
550mm 70kg Code DHLTBTOSCM550
600mm 70kg Code DHLTBTOSCM600

Legrabox Terra Black Tip on with Softclose M - Height 106mm

White.jpg
450mm 40kg Code DHLSWSCFUT500 500mm 70kg Code DHLSWSCFUT500 550mm 70kg Code DHLSWSCF550 600mm 70kg Code DHLSWSCF600

450mm 40kg Code DHLSWSCFUT500
500mm 70kg Code DHLSWSCFUT500
550mm 70kg Code DHLSWSCF550
600mm 70kg Code DHLSWSCF600

Legrabox Silk White Softclose F - Height 257mm

350mm 40kg Code DHLSWSCKUT500 400mm 40kg Code DHLSWSCKUT500 450mm 40kg Code DHLSWSCKUT500 500mm 70kg Code DHLSWSCKUT500 550mm 70kg Code DHLSWSCK550

350mm 40kg Code DHLSWSCKUT500
400mm 40kg Code DHLSWSCKUT500
450mm 40kg Code DHLSWSCKUT500
500mm 70kg Code DHLSWSCKUT500
550mm 70kg Code DHLSWSCK550

Legrabox Silk White Tip on with Softclose K - Height 144mm

White.jpg
 
450mm 40kg Code DHLTBSCFUT500 500mm 70kg Code DHLTBSCFUT500 550mm 70kg Code DHLTBSCF550 600mm 70kg Code DHLTBSCF600

450mm 40kg Code DHLTBSCFUT500
500mm 70kg Code DHLTBSCFUT500
550mm 70kg Code DHLTBSCF550
600mm 70kg Code DHLTBSCF600

Legrabox Terra Black Softclose F - Height 227mm

350mm 40kg Code DHLTBSCKUT500 400mm 40kg Code DHLTBSCKUT500 450mm 40kg Code DHLTBSCKUT500 500mm 70kg Code DHLTBSCKUT500 550mm 70kg Code DHLTBSCK550

350mm 40kg Code DHLTBSCKUT500
400mm 40kg Code DHLTBSCKUT500
450mm 40kg Code DHLTBSCKUT500
500mm 70kg Code DHLTBSCKUT500
550mm 70kg Code DHLTBSCK550

Legrabox Terra Black Tip on with Softclose K - Height 144mm

ORION GREY

270mm 40kg Code DHLOGSCMUT500 350mm 40kg Code DHLOGSCMUT500 400mm 40kg Code DHLOGSCMUT500 450mm 40kg Code DHLOGSCMUT500 500mm 70kg Code DHLOGSCMUT500 550mm 70kg Code DHLOGSCM550 600mm 70kg Code DHLOGSCM600

270mm 40kg Code DHLOGSCMUT500
350mm 40kg Code DHLOGSCMUT500
400mm 40kg Code DHLOGSCMUT500
450mm 40kg Code DHLOGSCMUT500
500mm 70kg Code DHLOGSCMUT500
550mm 70kg Code DHLOGSCM550
600mm 70kg Code DHLOGSCM600

Legrabox Orion Grey Softclose M - Height 106mm

270mm 40kg Code DHLOGSCIMUT500 350mm 40kg Code DHLOGSCIMUT500 400mm 40kg Code DHLOGSCIMUT500 450mm 40kg Code DHLOGSCIMUT500 500mm 70kg Code DHLOGSCIMUT500 550mm 70kg Code DHLOGSCIM550 600mm 70kg Code DHLOGSCIM600

270mm 40kg Code DHLOGSCIMUT500
350mm 40kg Code DHLOGSCIMUT500
400mm 40kg Code DHLOGSCIMUT500
450mm 40kg Code DHLOGSCIMUT500
500mm 70kg Code DHLOGSCIMUT500
550mm 70kg Code DHLOGSCIM550
600mm 70kg Code DHLOGSCIM600

Legrabox Orion Grey Softclose Inner M - Height 104mm

350mm 40kg Code DHLOGTOSCCUT500 400mm 40kg Code DHLOGTOSCCUT500 450mm 40kg Code DHLOGTOSCCUT500 500mm 70kg Code DHLOGTOSCCUT500 550mm 70kg Code DHLOGTOSCC550 600mm 70kg Code DHLOGTOSCC600

350mm 40kg Code DHLOGTOSCCUT500
400mm 40kg Code DHLOGTOSCCUT500
450mm 40kg Code DHLOGTOSCCUT500
500mm 70kg Code DHLOGTOSCCUT500
550mm 70kg Code DHLOGTOSCC550
600mm 70kg Code DHLOGTOSCC600

Legrabox Orion Grey Tip on with Softclose C - Height 193mm

350mm 40kg Code DHLOGSCKUT500 400mm 40kg Code DHLOGSCKUT500 450mm 40kg Code DHLOGSCKUT500 500mm 70kg Code DHLOGSCKUT500 550mm 70kg Code DHLOGSCK550

350mm 40kg Code DHLOGSCKUT500
400mm 40kg Code DHLOGSCKUT500
450mm 40kg Code DHLOGSCKUT500
500mm 70kg Code DHLOGSCKUT500
550mm 70kg Code DHLOGSCK550

Legrabox Orion Grey Softclose K - Height 144mm

350mm 40kg Code DHLOGSCIBCUT500 400mm 40kg Code DHLOGSCIBCUT500 450mm 40kg Code DHLOGSCIBCUT500 500mm 70kg Code DHLOGSCIBCUT500 550mm 70kg Code DHLOGSCIBC550 600mm 70kg Code DHLOGSCIBC600

350mm 40kg Code DHLOGSCIBCUT500
400mm 40kg Code DHLOGSCIBCUT500
450mm 40kg Code DHLOGSCIBCUT500
500mm 70kg Code DHLOGSCIBCUT500
550mm 70kg Code DHLOGSCIBC550
600mm 70kg Code DHLOGSCIBC600

Legrabox Orion Grey Softclose Inner C - Height 191mm

450mm 40kg Code DHLOGSCFUT500 500mm 70kg Code DHLOGSCFUT500 550mm 70kg Code DHLOGSCF550 600mm 70kg Code DHLOGSCF600

450mm 40kg Code DHLOGSCFUT500
500mm 70kg Code DHLOGSCFUT500
550mm 70kg Code DHLOGSCF550
600mm 70kg Code DHLOGSCF600

Legrabox Orion Grey Tip on with Softclose F - Height 257mm

350mm 40kg Code DHLOGSCCUT500 400mm 40kg Code DHLOGSCCUT500 450mm 40kg Code DHLOGSCCUT500 500mm 70kg Code DHLOGSCCUT500 550mm 70kg Code DHLOGSCC550 600mm 70kg Code DHLOGSCC600

350mm 40kg Code DHLOGSCCUT500
400mm 40kg Code DHLOGSCCUT500
450mm 40kg Code DHLOGSCCUT500
500mm 70kg Code DHLOGSCCUT500
550mm 70kg Code DHLOGSCC550
600mm 70kg Code DHLOGSCC600

Legrabox Orion Grey Softclose C - Height 193mm

270mm 40kg Code DHLOGTOSCMUT500 350mm 40kg Code DHLOGTOSCMUT500 400mm 40kg Code DHLOGTOSCMUT500 450mm 40kg Code DHLOGTOSCMUT500 500mm 70kg Code DHLOGTOSCMUT500 550mm 70kg Code DHLOGTOSCM550 600mm 70kg Code DHLOGTOSCM600

270mm 40kg Code DHLOGTOSCMUT500
350mm 40kg Code DHLOGTOSCMUT500
400mm 40kg Code DHLOGTOSCMUT500
450mm 40kg Code DHLOGTOSCMUT500
500mm 70kg Code DHLOGTOSCMUT500
550mm 70kg Code DHLOGTOSCM550
600mm 70kg Code DHLOGTOSCM600

Legrabox Orion Grey Tip on with Softclose M - Height 106mm

450mm 40kg Code DHLOGSCFUT500 500mm 70kg Code DHLOGSCFUT500 550mm 70kg Code DHLOGSCF550 600mm 70kg Code DHLOGSCF600

450mm 40kg Code DHLOGSCFUT500
500mm 70kg Code DHLOGSCFUT500
550mm 70kg Code DHLOGSCF550
600mm 70kg Code DHLOGSCF600

Legrabox Orion Grey Softclose F - Height 227mm

350mm 40kg Code DHLOGSCKUT500 400mm 40kg Code DHLOGSCKUT500 450mm 40kg Code DHLOGSCKUT500 500mm 70kg Code DHLOGSCKUT500 550mm 70kg Code DHLOGSCK550

350mm 40kg Code DHLOGSCKUT500
400mm 40kg Code DHLOGSCKUT500
450mm 40kg Code DHLOGSCKUT500
500mm 70kg Code DHLOGSCKUT500
550mm 70kg Code DHLOGSCK550

Legrabox Orion Grey Tip on with Softclose K - Height 144mm

SLIMLINE DRAWERS

WHITE

270mm 40kg Code DHSWSC70UT550 350mm 40kg Code DHSWSC70UT550 400mm 40kg Code DHSWSC70UT550 450mm 40kg Code DHSWSC70UT550 500mm 40kg Code DHSWSC70UT550 550mm 40kg Code DHSWSC70UT550

270mm 40kg Code DHSWSC70UT550
350mm 40kg Code DHSWSC70UT550
400mm 40kg Code DHSWSC70UT550
450mm 40kg Code DHSWSC70UT550
500mm 40kg Code DHSWSC70UT550
550mm 40kg Code DHSWSC70UT550

Slimline White Softclose 70 - Height 115mm

Slimline White 5 copy.jpg

Slimline White Softclose Inner 70 - Height 115mm

270mm 40kg Code DHSWSC100UT550 350mm 40kg Code DHSWSC100UT550 400mm 40kg Code DHSWSC100UT550 450mm 40kg Code DHSWSC100UT550 500mm 40kg Code DHSWSC100UT550 550mm 40kg Code DHSWSC100UT550

270mm 40kg Code DHSWSC100UT550
350mm 40kg Code DHSWSC100UT550
400mm 40kg Code DHSWSC100UT550
450mm 40kg Code DHSWSC100UT550
500mm 40kg Code DHSWSC100UT550
550mm 40kg Code DHSWSC100UT550

Slimline White Softclose 100 - Height 147mm

Slimline White 6.jpg

Slimline White Softclose Inner 182 - Height 230mm

270mm 40kg Code DHSWSC145UT550 350mm 40kg Code DHSWSC145UT550 400mm 40kg Code DHSWSC145UT550 450mm 40kg Code DHSWSC145UT550 500mm 40kg Code DHSWSC145UT550 550mm 40kg Code DHSWSC145UT550

270mm 40kg Code DHSWSC145UT550
350mm 40kg Code DHSWSC145UT550
400mm 40kg Code DHSWSC145UT550
450mm 40kg Code DHSWSC145UT550
500mm 40kg Code DHSWSC145UT550
550mm 40kg Code DHSWSC145UT550

Slimline White Softclose 145 - Height 198mm

270mm 40kg Code DHSWSC182UT550 350mm 40kg Code DHSWSC182UT550 400mm 40kg Code DHSWSC182UT550 450mm 40kg Code DHSWSC182UT550 500mm 40kg Code DHSWSC182UT550 550mm 40kg Code DHSWSC182UT550

270mm 40kg Code DHSWSC182UT550
350mm 40kg Code DHSWSC182UT550
400mm 40kg Code DHSWSC182UT550
450mm 40kg Code DHSWSC182UT550
500mm 40kg Code DHSWSC182UT550
550mm 40kg Code DHSWSC182UT550

Slimline White Softclose 182 - Height 230mm

ANTHRACITE

270mm 40kg Code DHSASC70UT550 350mm 40kg Code DHSASC70UT550 400mm 40kg Code DHSASC70UT550 450mm 40kg Code DHSASC70UT550 500mm 40kg Code DHSASC70UT550 550mm 40kg Code DHSASC70UT550

270mm 40kg Code DHSASC70UT550
350mm 40kg Code DHSASC70UT550
400mm 40kg Code DHSASC70UT550
450mm 40kg Code DHSASC70UT550
500mm 40kg Code DHSASC70UT550
550mm 40kg Code DHSASC70UT550

Slimline Anthracite Softclose 70 - Height 115mm

Slimline White 5 copy.jpg

Slimline Anthracite Softclose Inner 70 - Height 115mm

270mm 40kg Code DHSASC100UT550 350mm 40kg Code DHSASC100UT550 400mm 40kg Code DHSASC100UT550 450mm 40kg Code DHSASC100UT550 500mm 40kg Code DHSASC100UT550 550mm 40kg Code DHSASC100UT550

270mm 40kg Code DHSASC100UT550
350mm 40kg Code DHSASC100UT550
400mm 40kg Code DHSASC100UT550
450mm 40kg Code DHSASC100UT550
500mm 40kg Code DHSASC100UT550
550mm 40kg Code DHSASC100UT550

Slimline Anthracite Softclose 100 - Height 147mm

Slimline White 6.jpg

Slimline Anthracite Softclose Inner 182 - Height 230mm

270mm 40kg Code DHSASC145UT550 350mm 40kg Code DHSASC145UT550 400mm 40kg Code DHSASC145UT550 450mm 40kg Code DHSASC145UT550 500mm 40kg Code DHSASC145UT550 550mm 40kg Code DHSASC145UT550

270mm 40kg Code DHSASC145UT550
350mm 40kg Code DHSASC145UT550
400mm 40kg Code DHSASC145UT550
450mm 40kg Code DHSASC145UT550
500mm 40kg Code DHSASC145UT550
550mm 40kg Code DHSASC145UT550

Slimline Anthracite Softclose 145 - Height 198mm

270mm 40kg Code DHSASC182UT550 350mm 40kg Code DHSASC182UT550 400mm 40kg Code DHSASC182UT550 450mm 40kg Code DHSASC182UT550 500mm 40kg Code DHSASC182UT550 550mm 40kg Code DHSASC182UT550

270mm 40kg Code DHSASC182UT550
350mm 40kg Code DHSASC182UT550
400mm 40kg Code DHSASC182UT550
450mm 40kg Code DHSASC182UT550
500mm 40kg Code DHSASC182UT550
550mm 40kg Code DHSASC182UT550

Slimline Anthracite Softclose 182 - Height 230mm

WIRE DRAWERS

CHROME

450mm 40kg Code DHWD145450 600mm 40kg Code DHWD145600 900mm 40kg Code DHWD145900

450mm 40kg Code DHWD145450
600mm 40kg Code DHWD145600
900mm 40kg Code DHWD145900

Wire Drawer 145mm Height - 470mm Deep

450mm 40kg Code DHWD210450 600mm 40kg Code DHWD210600 900mm 40kg Code DHWD210900

450mm 40kg Code DHWD210450
600mm 40kg Code DHWD210600
900mm 40kg Code DHWD210900

Wire Drawer 210mm Height - 470mm Deep

450mm 40kg Code DHIWD145450 600mm 40kg Code DHIWD145600 900mm 40kg Code DHIWD145900

450mm 40kg Code DHIWD145450
600mm 40kg Code DHIWD145600
900mm 40kg Code DHIWD145900

Wire Drawer Inner 145mm Height - 470mm Deep

450mm 40kg Code DHIWD210450 600mm 40kg Code DHIWD210600 900mm 40kg Code DHIWD210900

450mm 40kg Code DHIWD210450
600mm 40kg Code DHIWD210600
900mm 40kg Code DHIWD210900

Wire Drawer Inner 210mm Height - 470mm Deep